Over OCU

 

Oldambt Cultuur

Oldambt Cultuur (OCU) is een samenwerkingsverband van kunstenaars, wetenschappers, docenten, culturele ondernemers en plannenmakers. Het platform wil het cultureel erfgoed en de schoonheid van Oldambt laten zien en versterken: het eeuwenoude cultuurlandschap van lintdorpen met romaanse en gotische kerken, statige boerderijen en nederige arbeidershuisjes, de weidse graanvelden, in noeste strijd veroverd op de elementen door de vroege bewoners van de wierden en dijkenbouwende monniken. Een landstreek van vrijheidslievende boeren en arbeiders, geliefd ook bij kunstenaars vanwege de rust, ruimte en vrijheid.

OCU wil daarvoor initiatieven ontwikkelen zoals symposia, presentaties, lezingen, discussie en debat, publicaties, kunstprojecten en onderwijs- programma’s met als centraal thema: ‘Oldambt toen, Oldambt nu en Oldambt straks’.
OCU wil aanjager zijn van creativiteit, innovatie, toerisme en bedrijvigheid in het Oldambt en de wijde omgeving en daarbij al bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar verbinden en bij de uitvoering van plannen ondersteunen.

OCU wordt op dit moment gevormd door: Hans van der Stap (voorzitter), Erik Delger, Richard Goet, Marten van Holten, Jako Jellema, Peter Meijer, Hans Nipshagen, Kees van Slochteren, Wendy Viel en Harm Evert Waalkens.

 

Volg de ontwikkelingen van OCU op de website Oldambt Cultuur

Stichting Bewogen Aarde

OCU is een platform, een denktank, geen zelfstandige stichting. De uitvoering van initiatieven wordt ondergebracht bij de door OCU opgerichte Stichting Bewogen Aarde, die als ‘trekker’ van projecten kan optreden. OCU is daarbij initiërend, ondersteunt en faciliteert.

De doelstellingen van Stichting Bewogen Aarde liggen dan ook vanzelfsprekend in het verlengde van de visie en missie van denktank/platform OCU.

De stichting is aanvrager van subsidies en formeel verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten. De uitvoering ligt bij initiatiefnemers van de projecten, waar mogelijk ondersteund door leden van de OCU en in samenwerking met en onder (bege)leiding van de projectcoördinator, die zich daarnaast tevens met fondsenwerving bezig houdt.

‘Rondom Waalkens’ is het eerste project van Stichting Bewogen Aarde.

Projectcoördinator is Hans Elbersen van CommunArt Projectenbureau in Wedde.

Openingstijden
Kunstmanifestatie
Zaterdag 17 juni 2017
De Land Art, exposities en documentaires zijn verder te bezichtigen:  
18 juni t/m 10 september
op zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
De toegang is gratis
Galerie Waalkens
Hoofdweg 39 | Finsterwolde
Koestal 
Kerkeweg 3 | Finsterwolde
Party Centrum Finnewold
Hoofdweg 110 | Finsterwolde
Contact
Projectcoördinator
Hans Elbersen
0597 850431
hans.elbersen@commun-art.nl
Webdesign & webredactie
Grafisch ontwerp
Projectondersteuning
Publiciteit
door: Tinka Kazemier
Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief van OCU. 


Facebook